Typing for life

rutinní typizace bakteriálních klonů

Typing for Life je rutinní typizační služba, poskytovaná komerčně Ústavem mikrobiologie Lékařské fakulty UP v Olomouci. Díky své jednoduchosti, nízkým nákladům a vysoké propustnosti nabízí v ČR poprvé možnost průběžného monitorování epidemiologické situace na úrovni bakteriálních klonů. Je poskytována dle dohody, pro účely epidemiologického dohledu je nejobvyklejší dlouhodobé provádění 1x týdně na bakteriálních izolátech, poskytnutých zákazníkem. Je samozřejmě možné i jednorázové provedení na konkrétním souboru bakteriálních izolátů.

Sledujte

mikrobiologickou situaci ve vašem zařízení

předcházejte

vzniku nozokomiálních infekcí na vašich oddělení

šetřete

čas, personál i peníze

Co VÁM ŘEKNEME ?

Poskytnete-li nám např. 8 izolátů Klebsiella pneumoniae z konkrétního oddělení za týden, srovnáme je pomocí typizace každý izolát s každým. Pokud se budou všechny lišit, jde zcela jistě o unikátní kmeny a není zde podezření na šíření nozokomiálního kmene. Pokud budou některé shodné, označíme je jako konkrétní shodný typ. Reálně to znamená, že jde velmi pravděpodobně o stejný kmen, tedy o podezření na nozokomiální šíření. Zcela jisté to být nemůže – shodou okolností si mohli dva pacienti přinést stejný kmen i z komunity, nebo naše metoda nemusela nalézt rozdíl mezi dvěma izoláty, které rozdílné jsou. Toto alternativní vysvětlení je ale velmi málo pravděpodobné, jak se nám potvrdilo v pilotních sledováních. Další podrobnosti k principu celého postupu a odkazy na reference najdete v oddíle Princip metody.

Aktuálně přijímáme k typizaci všechny druhy enterobakterií, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp. Spektrum budeme postupně rozšiřovat, pokud potřebujete aktuálně jiný druh, neváhejte se dotázat.

POKUD VÁS SLUŽBA ZAUJALA


VYZKOUŠEJTE SI JI - protože za zkoušku doslova nic nedáte... Novým zákazníkům nabízíme otestování omezeného počtu izolátů ZDARMA, kontaktujte nás.

ZVAŽTE, kde by Vám typizace mohla pomoci – zjistěte si, na kterých odděleních máte během týdne nebo 14 dnů alespoň někdy více izolátů stejného druhu od různých pacientů. Kolik by Vás to odhadem maximálně stálo zjistíte, když počet izolátů vynásobíte částkou 345,- Kč za izolát (cena vč. DPH). Při dlouhodobé pravidelné spolupráci samozřejmě poskytujeme slevy.

NEVÁHEJTE A KONZULTUJTE S NÁMI – zpracujeme nazávaznou podrobnější nabídku a společně zvážíme různé varianty.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT ?

Podle našich zkušeností z pilotního testování má sledování největší přínos na menších jednotkách intenzivní péče se stabilním personálem. Je velký rozdíl slyšet opakovaně na školení, jak důležitá je hygiena, nebo se dozvědět, že konkrétně u těchto dvou pacientů z minulého týdne je podezření, že ten druhý byl infikován bakterií, která se předtím vyskytla u toho prvního, a byla nějak přenesena. Personál má pak možnost přemýšlet, kde se mohla stát chyba, a je velmi motivován ji odstranit. Na jedné JIP došlo v průběhu našeho pilotního monitorování k poklesu celkového počtu infekcí na polovinu.