Typing for life

rutinní typizace bakteriálních klonů

OTEVŘEME VÁM OČI

Typing for Life je rutinní typizační služba, poskytovaná komerčně Ústavem mikrobiologie Lékařské fakulty UP v Olomouci. Díky své jednoduchosti, nízkým nákladům a vysoké propustnosti nabízí v ČR poprvé možnost průběžného monitorování epidemiologické situace na úrovni bakteriálních klonů. Je poskytována dle dohody, na míru přání zákazníka. Pro účely epidemiologického dohledu je nejobvyklejší dlouhodobé provádění 1x týdně na bakteriálních izolátech, poskytnutých zákazníkem. Je samozřejmě možné i jednorázové provedení na konkrétním souboru bakteriálních izolátů.

Sledujte

mikrobiologickou situaci ve vašem zařízení

předcházejte

šíření bakteriálních klonů

šetřete

čas, personál i peníze

Co VÁM ŘEKNEME ?

Poskytnete-li nám např. 8 izolátů Klebsiella pneumoniae z konkrétního oddělení za týden, srovnáme je pomocí typizace každý izolát s každým. Pokud se budou všechny lišit, jde zcela jistě o unikátní kmeny a není zde podezření na klonální šíření. Pokud budou některé shodné, označíme je jako konkrétní shodný typ. Reálně to znamená, že jde velmi pravděpodobně o stejný kmen, tedy o podezření na nozokomiální šíření. Zcela jisté to být nemůže – shodou okolností si mohli dva pacienti přinést stejný kmen i z komunity, nebo naše metoda nemusela nalézt rozdíl mezi dvěma izoláty, které rozdílné jsou. Toto alternativní vysvětlení je ale velmi málo pravděpodobné, jak se nám potvrdilo v pilotních sledováních. Naše služba také může posloužit jako skríninkové síto k eliminaci nepochybně rozdílných izolátů před použitím pokročilejších, časově náročnějších a dražších typizačních technik. Další podrobnosti k principu celého postupu a odkazy na reference najdete v oddíle Princip metody.

Aktuálně přijímáme k typizaci všechny druhy enterobakterií, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp. Spektrum budeme postupně rozšiřovat, pokud potřebujete aktuálně jiný druh, neváhejte se dotázat. 

POKUD VÁS SLUŽBA ZAUJALA


VYZKOUŠEJTE SI JI - protože za zkoušku doslova nic nedáte... Novým zákazníkům nabízíme otestování až 96 izolátů ZDARMA, proto neváhejte a kontaktujte nás.

ZVAŽTE, kde by Vám typizace mohla pomoci – zjistěte si, na kterých odděleních máte během týdne nebo 14 dnů alespoň někdy více izolátů stejného druhu od různých pacientů. Kolik by Vás to maximálně stálo zjistíte, když počet izolátů vynásobíte částkou 345,- Kč za izolát (cena vč. DPH). Při dlouhodobé pravidelné spolupráci samozřejmě poskytujeme slevy. 

NEVÁHEJTE A KONZULTUJTE S NÁMI – kromě on-line konzultace nabízíme zájemcům také osobní návštěvu při které můžeme sdílet naše zkušenosti s klinickou interpretací výsledků typizace a přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám. 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT ?

Podle našich zkušeností existují velké rozdíly v klonálním šíření bakterií mezi různými typy zařízení s různým spektrem pacientů. Největší přínos našich výsledků pozorujeme na menších jednotkách intenzivní péče, které umožňují snazší interpretaci nálezů. Typicky je zde více než 50% námi detekovaného podezření na klonální šíření možné věrohodně spojit s pravděpodobnou cestou přenosu a cíleně zlepšit prevenci šíření. Na jedné JIP došlo díky našemu pilotního monitorování k poklesu celkového počtu infekcí na polovinu. Obtížnější je interpretace výsledků na větších JIP, zejména otevřeného sálového typu. I tady je ale možné navrhnout pravděpodobně účinná opatření a především po jejich zavedení s časovým odstupem seriózně vyhodnotit jejich skutečnou účinnost.

Co je ale nejdůležitější v éře multirezistentních bakterií - průběžná rutinní typizace umožňuje zaznamenat možný potenciální outbreak již v okamžiku prvního sdílení klonu dvěma pacienty na konkrétní jednotce intezivní péče...