Typing for life

rutinní typizace bakteriálních klonů

Typing for Life je iniciativa usilující o vývoj rutinní typizační služby, která díky své jednoduchosti, nízkým nákladům a vysoké propustnosti poprvé nabídne možnost průběžného monitorování epidemiologické situace na úrovni bakteriálních klonů. Díky svým vlastnostem umožní např. ve velkých nemocnicích sledovat výskyt a šíření konkrétních klonů klíčových nozokomiálních patogenů např. 1x, nebo i 2x týdně.

Sledujte

mikrobiologickou situaci ve vašem zařízení

předcházejte

vzniku nozokomiálních infekcí na vašich oddělení

šetřete

čas, personál i peníze

Co PŘINÁŠÍME ?

Originálně jsme zkombinovali dvě známé techniky - RAPD (čti rapid) typizaci a analýzu tání - a vyvinuli jednoduchý automatizovaný způsob jejich vyhodnocení. Výsledkem je McRAPD (čti mek_rapid; Melting curve of Random Amplified Polymorphic DNA), technika, která zcela odstranila probůém pracného vyhodnocení RAPD a minimalizovala problémy se subjektivní interpretací a reprodukovatelností. Protože ale prvotní zavedení McRAPD vyžaduje i tak určitý objem práce a optimalizačních kroků, rozhodli jsme se provádění této techniky nabídnout jako službu. Další podrobnosti k principu celého postupu a odkazy na reference najdete v oddíle Princip metody.

K ČEMU TO MŮŽE BÝT DOBRÉ?

Epidemiologický dohled nad nemocničními nákazami je dnes obvykle založen na vyhodnocování výskytu konkrétních bakteriálních druhů. Pokud dojde k nepřiměřenému vzestupu zastoupení určitého druhu ve vzorcích z určitého oddělení, je na místě podezření na nozokomiální šíření a je zahájeno místní šetření. Pokročilejší genetické techniky jsou využívány jen v podmínkách univerzitních klinik v bohatých zemích, i v tomto případě ovšem zejména kvůli kapacitě téměř výhradně retrospektivně.

McRAPD nabízí nejen nízké materiálové náklady a rychlé provedení, ale kombinuje je s nízkými nároky na pracovní čas personálu a s velkou kapacitou, tj. vysokou propustností pro větší počty vzorků (high-throughput ).

Proto jsme přesvědčeni, že v klinické mikrobiologii může McRAPD v TYPIZACI KLONŮ přinést revoluci podobnou té, kterou přinesla MALDI ToF MS v identifikaci druhů.

Více o možných přínosech McRAPD najdete v oddíle Potenciál metody.

Co Vám nabízí náš projekt?

McRAPD techniku je potřeba vždy optimalizovat pro konkrétní bakteriální druh. Na základě průzkumu trhu proto plánujeme v první fázi optimalizovat podmínky McRAPD pro nejžádanější 2-3 nozokomiální patogeny. Právě potřebný průzkum trhu je důvodem, proč se už v tuto chvíli obracíme na odbornou veřejnost a potenciální zákazníky.

Na přípravu komerčního využití techniky jsme získali podporu, proto po ukončení optimalizace pro nejžádanější 2-3 patogeny nabídneme několika partnerům ve velkých nemocnicích bezplatné služby na dohodnutém počtu izolátů konkrétních patogenů. Na základě zkušeností z reálného využití pak bude stanovena cena služby rutinní typizace a systém bude nabídnut ke komercializaci. Pokud bude i tato fáze úspěšná, bude možné službu využívat dlouhodobě.

Další podrobnosti najdete v oddíle Pojetí služby.

POKUD VÁS PROJEKT ZAUJAL


  1. zúčastněte se průzkumu trhu – řekněte nám, které nozokomiální patogeny jsou ve Vašem zařízení největším problémem a u kterých byste – zcela nezávazně – uvítali možnost jejich rutinní typizace, dotazník ZDE;

  2. po skončení průzkumu Vám budeme informovat, o které patogeny byl největší zájem a budeme u nich pracovat na optimalizaci McRAPD – Vy pak můžete již v této fázi zvážit, zda projevíte zájem o další část projektu, totiž:

  3. po ukončení optimalizace pro každý konkrétní patogen budeme informovat potenciální zájemce o možnostech bezplatného vyzkoušení rutinní typizace včetně přesnějších parametrů této nabídky;

  4. s vážnými zájemci se pak dohodneme na přesném průběhu bezplatného testování.


Kromě toho, že pomůžete potenciálně dobré věci a vyzkoušíte něco nového, může být třešničkou na dortu také možnost společné publikace výsledků typizace s pilotními soubory izolátů.